Aktualności

Już po raz dwudziesty czwarty, a w obecnej formule - po raz osiemnasty, w roku szkolnym 2017/2018 organizowany jest przez OEIiZK konkurs informatyczny dla uczniów mazowieckich gimnazjów zainteresowanych programowaniem. Jest to konkurs przedmiotowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zawody drugiego etapu Konkursu odbędą się 11 stycznia 2018 roku w godz. 11-13.
Przydział miejsc rozgrywania zawodów
Wytyczne do rozwiązywania zadań i warunki przeprowadzenia zawodów etapu rejonowegoInformacje o innych konkursach przedmiotowych można znaleźć na stronie organizatora - MSCDN w Warszawie.